Influensavaccinet är här

Vinterns influensavaccin kom igår till Frankrike

Vacciner mot säsongsinfluensa är nu tillgängliga på apotek runt om i Frankrike – och kommer att vara gratis att gravida kvinnor för första gången.

Det   är inte obligatorisk, men rekommenderas för personer över 65 år och de med t.ex. hälsofrågor som lung-, hjärt-eller njurproblem eller diabetes.

I år har förteckningen över prioriterade grupper också utvidgats till att gravida kvinnor och personer med fetma.

Dessa prioriterade grupper få kostnadsfria vacciner och kostnaden för att träffa en sjuksköterska blir också kostnadsfritt. De berörda kommer att få brev med posten att bjuda in dem för att få detta.

Regeringens mål är att vaccinera  75% av befolkningen i riskgrupperna, men bara 56% av personer över 65 år vaccinerades förra året.

Andra som vill ska vaccineras kommer att få betala cirka € 6 för dosen och några euro för en sjuksköterska att ge injektionen.

När man hämtat ut vaccinet från apoteket, ska vaccinet förvaras i kylskåp tills din det ska användas. Vissa företag kommer att erbjuda vaccination till  sina anställda på arbetsplatsen.

Vaccinet skyddar mot de vanligaste stammarna av influensa, som drabbade 2,5 miljoner människor i Frankrike förra året. Förra vintern året blev 1300 personer  inlagda på sjukhus med svår influensa och 312 dog.

Årets vaccinationskampanj pågår fram till 31 januari.

Fransmän äter 48 mediciner om året

Franska folket konsumerade i genomsnitt 48 lådor med mediciner förra året, vilket inbringar  € 27.5 bn för läkemedelsindustrin, enligt en ny studie.

Den forskning som läkemedelssäkerhetsorgnaisationen  Afssaps fann, var att den franska medicinmarknaden var fortsatt stark under 2010, och ökade med 1,2% på ett år.

Mer än 80% av de läkemedel som såldes förra året hade ordinerats av läkare och har ersatts av en sjukkassan. Ungefär en fjärdedel av de sålda läkemedlen var generiska, icke-märkesvaror.

Afssaps-studien fick samma resultat som en annan  undersökning av konsumenternas grupp UFC-Que Choisir publicerade i januari. Där man fann att det fortfarande förekom överförskrivning av antibiotika.

Många hade  symptom på ont i halsen, som de trodde skulle leda till halsfluss. Patienterna fick  i genomsnitt utskrivet två till tre olika läkemedel, inklusive kortikosteroider som Afssaps menar är olämpliga för ont i halsen.
9 av 10 konsultationer skall enligt uppgift ha resulterat i ett recept på läkemedel.
UFC-Que Choisir sade användningen av droger i Frankrike var 40 procent högre än de flesta europeiska länder.

Sarkozy förlorade majoriteten i helgen

foto Wikimedia

foto Wikimedia

Frankrikes president Nicolas Sarkozy  har förlorat kontrollen över den franska senaten i valet den 25 september.
Sarkozys nederlag har beskrivits av vissa i media som ”en institutionell jordbävning.”

Omröstningen avslöjar den extrema sårbarheten i Sarkozys administration. Han är numer impopulär på grund av hans attacker på befolkningens rättigheter och sänkta levnadsstandard. Och har också fått anklagelser att omge sig av medarbetare som ägnat sig åt korruptionsskandaler detta skall gälla med presidentens närmaste medarbetare. De sociala spänningarna ökat alltmer när landet närmar sig presidentvalet i april-maj 2012.

mer finns att läsa på   http://www.wsws.org/articles/2011/sep2011/sena-s29.shtml

Franska feminister vill förbjuda Mademoiselle

Franska feminister anser att termen Mademoiselle är sexistiskt och nedlåtande. Därför kräver man  ett avskaffande av  termen från alla officiella dokument.

Två feministiska grupper i Frankrike, ”Les Chiennes de Garde” och ”Osez le Feminisme”  hävdade att begreppet, som är den galliska motsvarigheten till ”miss”, bör tas bort från det franska språket, rapporter Daily Mail.

Grupperna inlett kampanjer för att ta bort termen  eftersom de menar att det inte bara det nedlåter kvinnor utan också stärker den  manlig machon, eftersom det härstammar från ordet ”oskuld”.  I det franska ordet används det för att komplettera en kvinna som är ung och attraktiv.

De två kampanjgrupperna kräver att kvinnor som stöder deras sak ska insistera på att kallas ”madame”, en term som används för att ange kvinnor över 30.

 

http://www.chiennesdegarde.com/

Succe för svenska rotavdrag på Rivieran

Hundratals svenskar beviljas rotavdrag  för renoveringar utomlands.  Skatteverkets rotavdrag har blivit en succé..
Många svenskar använder rotavdragen till att renovera kök och badrum men även andra arbetetn på sina hus.  Enligt skatteverkets får man in  1000  ansökningar om rotavdrag på renoveringsarbeten i utlandet.
Rotavdragen hamnar på mångmiljonbelopp varje år. Det enda kravet är att semesterhuset ligger inom EU, och att man betalar inkomstskatt i Sverige.

De flesta ansökningarna skatteverket får in är på semesterhem i  Frankrike och Spanien men även andra Eu-länder finns förekommer.
De flesta ansökningarna handlar om renovering av kök, badrum samt fasad- och tak-arbeten.

 

Arvsskatt och gåvoskatt i Frankrike för 2011

Äger du fastighet i Frankrike men är skattemässigt bosatt i Sverige?
Arvskatten mellan makar och  PACS partners ( civilt registrerade partners i Frankrike)  är borttagen i Frankrike. Men övriga arvstagare är exponerade för arvskatt
TEX om dina barn ärver, äger dessa rätt till grundavdrag om EUR 159,325 per barn. Därefter sker beskattning enligt nedanstående tabell. Avlägsna arvtagare har som max  60 % i arvskatt. Arvsskatten kan helt undvikas genom att teckna en  sk Assurance Vie (en fransk livförsäkring avseende arvskatter) eller att man belånar den franska fastigheten.
Rådfråga alltid en jurist/advokat i frågor som dessa innan du blir resident i Frankrike. Som svenska sambos kan man drabbas av 60% skatt! Rådfråga därför advokat eller jurist om ni vill decimera skatten.

I Sverige är arvsskatten avskaffad, men den finns kvar i Frankrike , i alla fall delvis. Den svenska arvsrätten gäller, alltså vem som ärver vem. Men själva arvsskatten bestäms av lagarna i respektive land.

ARVSSKATT

Fransk arvsskatt betalas självständigt av varje arvinge, beroende på deras förhållande till den avlidne.

Det finns inte längre någon arvsskatt för arv mellan makar och PACS partner ( registrerade sambos) . Men, gåvor beskattas ännu.

Avdragen för arvskatten ökar  varje år. Skattesatserna för 2011 är följande:

 

Barn & föräldrar:  Grundavdrag 159.325 €  per person person
(1594 € för barnbarn och barnbarnsbarn)
efterföljande belopp skattas enligt följande procenttal:
– 8072 € 5%
– 8072 till 12.109 € 10%
– Från 12.109 till 15.932 € 15%
– 15.932 till 552.324 € 20%
– Från 552.324 till 902.838 € 30%
– Från 902.838 till 1.805.677 € 40%
– Över 1805677 € 45%

Syskon  Grundavdrag 15.932 € per/person efterföljande belopp skattas enligt följande procenttal:
–   24.430 € 35%
– Över 24.430 € 45%

Syskonbarn  :  Grundavdrag 7967 € var  55% person efterföljande belopp skattas enligt följande procenttal:

Övriga arvtagare:  Grundavdrag 1594 € per person , ersättning vardera,efterföljande belopp skattas enligt följande procenttal: 60%.
(Ogifta par måste därför vara särskilt noga med att göra lämpliga planer).

Gåvoskatt

Det finns sex olika rättsliga metoder för att göra presenter. De ovan nämnda reglerna för ”héritiers réservataires” gäller och i vissa fall ”omfördelning” av tidigare gåvor kan beställas av domstolarna att säkerställa jämlikhet mellan alla barn.

Särskilda skattefria ersättningar är tillgängliga för livstid gåvor och förnyas vart tionde år. Observera att du måste registrera gåvan att kunna dra nytta av de tio-årsregeln.

Barn: kan ta emot 159.325 € från vardera föräldern, 31.865 € från varje far-eller morförälder och 5310 € från varje mormors/ morfarsförälder
Makar och PACS partners: kan ta emot 80.724 €
Syskon: kan ta emot 15.932 €
Syskonbarn : kan ta emot 7967 €

Dessutom kan skattefria pengagåvor ges upptill 31.865 € till alla familjemedlemmar (vart 10 år) så länge givaren är yngre än 80 och mottagaren är över 18.

Gåvor utöver dessa ersättningar beskattas enligt arvskattetabellen ovan.
OBS Makar och PACS partner omfattas av fransk gåvoskatt ( men ej arvskatt)

 

OBS ; ANLITA ALLTID EN JURIST/ADVOKAT  I DESSA FRÅGOR
Texten ska ses som generell nöjesläsning och inte som råd av juridisk eller skattemässig art. Skatter och lagar är föränderliga och de individuella förutsättningarna varierar.
Riviera-news frånsäger sig allt ansvar för eventuella fel och utelämnanden i texten liksom för eventuella skador eller förluster som uppstått på grund av den allmänna informationen på dessa sidor.