Reavinstens nya regler uppskjutna till Februari

Då det blev många klagomål på den nya reavisntbeskattningen som skulle träda i kraft 24 Augusti 2011, har man nu belslutat skjuta upp den nya reavinsten till 1 Februari 2012

Dock måste hela affären vara avslutad detta datum och signerad senast 1/2.  Skatten gäller alla semesterbostäder dvs en adress man inte är permanentboende på.
För svenskar (och andra ) inte bosatta i Frankrike men med en semesterbostad här gäller följande:

Reavinstskatt på 19% inom 6 år efter 6 års innehav medges avdrag på 2%  per år upptill 30 års. Då det inte längre utgår reaskatt.

För fransmän ( dvs personer skattskrivna och permanent bosatta i Frankrike) tillkommer dessutom en moms på + 13,5% på semesterbostäder
Skatten kommer att beräknas på reavinsten minus befintlig inflation sedan köptillfället.  Momsen betalar endast säljare som bor i Frankrike. Inte skattepliktiga i Sverige, för dem gäller samma regler som innan.

Vidare så träder den nya reavinstbeskattningen i kraft för signaturer efter den 1a februari 2012.

 

OBS ; ANLITA ALLTID EN JURIST/ADVOKAT  I DESSA FRÅGOR
Texten ska ses som generell nöjesläsning och inte som råd av juridisk eller skattemässig art. Skatter och lagar är föränderliga och de individuella förutsättningarna varierar.
Riviera-news frånsäger sig allt ansvar för eventuella fel och utelämnanden i texten liksom för eventuella skador eller förluster som uppstått på grund av den allmänna informationen på dessa sidor.