Sarkozy förlorade majoriteten i helgen

foto Wikimedia

foto Wikimedia

Frankrikes president Nicolas Sarkozy  har förlorat kontrollen över den franska senaten i valet den 25 september.
Sarkozys nederlag har beskrivits av vissa i media som ”en institutionell jordbävning.”

Omröstningen avslöjar den extrema sårbarheten i Sarkozys administration. Han är numer impopulär på grund av hans attacker på befolkningens rättigheter och sänkta levnadsstandard. Och har också fått anklagelser att omge sig av medarbetare som ägnat sig åt korruptionsskandaler detta skall gälla med presidentens närmaste medarbetare. De sociala spänningarna ökat alltmer när landet närmar sig presidentvalet i april-maj 2012.

mer finns att läsa på   http://www.wsws.org/articles/2011/sep2011/sena-s29.shtml