Arvsskatt och gåvoskatt i Frankrike för 2011

Äger du fastighet i Frankrike men är skattemässigt bosatt i Sverige?
Arvskatten mellan makar och  PACS partners ( civilt registrerade partners i Frankrike)  är borttagen i Frankrike. Men övriga arvstagare är exponerade för arvskatt
TEX om dina barn ärver, äger dessa rätt till grundavdrag om EUR 159,325 per barn. Därefter sker beskattning enligt nedanstående tabell. Avlägsna arvtagare har som max  60 % i arvskatt. Arvsskatten kan helt undvikas genom att teckna en  sk Assurance Vie (en fransk livförsäkring avseende arvskatter) eller att man belånar den franska fastigheten.
Rådfråga alltid en jurist/advokat i frågor som dessa innan du blir resident i Frankrike. Som svenska sambos kan man drabbas av 60% skatt! Rådfråga därför advokat eller jurist om ni vill decimera skatten.

I Sverige är arvsskatten avskaffad, men den finns kvar i Frankrike , i alla fall delvis. Den svenska arvsrätten gäller, alltså vem som ärver vem. Men själva arvsskatten bestäms av lagarna i respektive land.

ARVSSKATT

Fransk arvsskatt betalas självständigt av varje arvinge, beroende på deras förhållande till den avlidne.

Det finns inte längre någon arvsskatt för arv mellan makar och PACS partner ( registrerade sambos) . Men, gåvor beskattas ännu.

Avdragen för arvskatten ökar  varje år. Skattesatserna för 2011 är följande:

 

Barn & föräldrar:  Grundavdrag 159.325 €  per person person
(1594 € för barnbarn och barnbarnsbarn)
efterföljande belopp skattas enligt följande procenttal:
– 8072 € 5%
– 8072 till 12.109 € 10%
– Från 12.109 till 15.932 € 15%
– 15.932 till 552.324 € 20%
– Från 552.324 till 902.838 € 30%
– Från 902.838 till 1.805.677 € 40%
– Över 1805677 € 45%

Syskon  Grundavdrag 15.932 € per/person efterföljande belopp skattas enligt följande procenttal:
–   24.430 € 35%
– Över 24.430 € 45%

Syskonbarn  :  Grundavdrag 7967 € var  55% person efterföljande belopp skattas enligt följande procenttal:

Övriga arvtagare:  Grundavdrag 1594 € per person , ersättning vardera,efterföljande belopp skattas enligt följande procenttal: 60%.
(Ogifta par måste därför vara särskilt noga med att göra lämpliga planer).

Gåvoskatt

Det finns sex olika rättsliga metoder för att göra presenter. De ovan nämnda reglerna för ”héritiers réservataires” gäller och i vissa fall ”omfördelning” av tidigare gåvor kan beställas av domstolarna att säkerställa jämlikhet mellan alla barn.

Särskilda skattefria ersättningar är tillgängliga för livstid gåvor och förnyas vart tionde år. Observera att du måste registrera gåvan att kunna dra nytta av de tio-årsregeln.

Barn: kan ta emot 159.325 € från vardera föräldern, 31.865 € från varje far-eller morförälder och 5310 € från varje mormors/ morfarsförälder
Makar och PACS partners: kan ta emot 80.724 €
Syskon: kan ta emot 15.932 €
Syskonbarn : kan ta emot 7967 €

Dessutom kan skattefria pengagåvor ges upptill 31.865 € till alla familjemedlemmar (vart 10 år) så länge givaren är yngre än 80 och mottagaren är över 18.

Gåvor utöver dessa ersättningar beskattas enligt arvskattetabellen ovan.
OBS Makar och PACS partner omfattas av fransk gåvoskatt ( men ej arvskatt)

 

OBS ; ANLITA ALLTID EN JURIST/ADVOKAT  I DESSA FRÅGOR
Texten ska ses som generell nöjesläsning och inte som råd av juridisk eller skattemässig art. Skatter och lagar är föränderliga och de individuella förutsättningarna varierar.
Riviera-news frånsäger sig allt ansvar för eventuella fel och utelämnanden i texten liksom för eventuella skador eller förluster som uppstått på grund av den allmänna informationen på dessa sidor.