Nya skatteregler vid försäljning av fritidshus/semesterbostad i Frankrike.

En ny reform vid försäljning av fritidshus/semesterbostad har införts Frankrike i från och med 24 Augusti i år 2011

De tidigare reglerna innebar att man efter 15 års innehavstid slapp reavinstbeskattning vid försäljning . Man fick göra ett avdrag med 10% per år efter 5 års innehavstid.
Den nya reformen innebär att detta avdrag slopas.
Från 24 augusti 2011 är skatten på reavinsten vid försäljning: 19%

För fransmän ( dvs personer skattskrivna och permanent bosatta i Frankrike) tillkommer dessutom en moms på + 13,5% på semesterbostäder
Skatten kommer att beräknas på reavinsten minus befintlig inflation sedan köptillfället.

 

Momsen betalar endast säljare som bor i Frankrike. Inte skattepliktiga i Sverige, för dem gäller samma regler som innan.

Med en skillnad att man först efter 30 år inte betalar reavinstskatt. och att avdragen på 10 %, fr o m år 6, är borttagna. Nu har de ersatts med avdrag på 2 % fr o m år 6…..

 

 

OBSERVERA
Man har skjutit upp den nya reavinsten till  1 Februari

Vidare så träder detta i kraft för signaturer efter den 1a februari 2012.

 

OBS ; ANLITA ALLTID EN JURIST/ADVOKAT  I DESSA FRÅGOR
Texten ska ses som generell nöjesläsning och inte som råd av juridisk eller skattemässig art. Skatter och lagar är föränderliga och de individuella förutsättningarna varierar.
Riviera-news frånsäger sig allt ansvar för eventuella fel och utelämnanden i texten liksom för eventuella skador eller förluster som uppstått på grund av den allmänna informationen på dessa sidor.