Frankrike sänker förmögenhetskatten

Franska förmögenhetsavgifter reformeras till att bli ett nytt  ”skatteparadis” för utlandsboende som bor i länder med hög förmögenhetsskatt.
En fransk byggherre använder sig nu av regeringens nya avgiftsförslag för att försöka locka rika britter att köpa i landet, man lockar med att det kan bli ett  ”nytt skatteparadis”.

 Frankrikes president Nicolas Sarkozys   kommer att öka tröskeln för förmögenhetsskatten för invånare med förmögenheter  på € 800.000 till € 1.300.000 det är ännu inte helt fastlaget men det är med detta som grund man nu börjar lansera Frankrike som skatteparadis

Mäklare i Storbritannien rapporterar att de har fått en mycket stor efterfrågan igen. Storbritannien har varit det land som tidigare köpte mycket i Frankrike , detta mattades av på grund av den finansiella krisen som Storbritannien har haft och fortfarande har. Många har flyttat hem igen då det blivit försämringar för engelsmän skattemässigt på pensionsfronten. Nu  är de troligen på väg tillbaka igen om man får tro de Engelska mäklarnas rapporter. 

Från och med 2012 finns det bara blir två skattesatser: 0,25% för förmögenhet mellan € 1,3 miljoner och € 3 miljoner och 0,5% för förmögenhet över € 3 miljoner. Skattesatsen tas ut på din totala förmögenhet, från den första euron, och inte bara på förmögenhet över € 1,5 / € 3 miljoner euro.
Minskningarna kommer att gälla för personer med förmögenhet strax över dessa trösklar för att mildra effekterna av den ökade takten.t

Enligt  budgetministern, François Baroin, har Frankrike inte sett en så omfattande skattereform på över 20 år.

 

OBS ; ANLITA ALLTID EN JURIST/ADVOKAT  I DESSA FRÅGOR
Texten ska ses som generell nöjesläsning och inte som råd av juridisk eller skattemässig art. Skatter och lagar är föränderliga och de individuella förutsättningarna varierar.
Riviera-news frånsäger sig allt ansvar för eventuella fel och utelämnanden i texten liksom för eventuella skador eller förluster som uppstått på grund av den allmänna informationen på dessa sidor.