Fransk Arvsskatt 2011

Fransk Arvsskatt 2011

Efter en stor revolution av fransk arvsrätt med Sarkozy i augusti 2007, uppdaterade Frankrike sin föråldrade napoleonska skatt och avskaffade arvsskatten mellan makar och partners

Skattesystemet omarbetades i syfte att inkludera andra generösa ersättningar, särskilt mellan nära familjemedlemmar. Detta revideras årligen i Frankrike och de nya tilläggen från 1 januari 2011 är som följer nedan.

Franska Arvsskatt 2011

Makar och partner med ett PACS eller Civil Partnership undantagna

Skattesats

Föräldrar / Barn

Mindre än 159.325 € 0%

Mindre än 8072 € 5%

8072 € – 12.109 € 10%

12.109 € – 15.932 € 15%

15.932 € – 552.324 € 20%

552.324 € – 902.838 € 30%

902.838 € -1805677 € 35%

Mer än 1.805.677 € 40%

Syskon

Mindre än 15.932 € 0%

15.932 € – 24.430 € 35%

Mer än 24.430 € 45%

 4: e graden t.ex. syskonbarn / syskonbarn

Mindre än 7967 € 0%

Mer än 7967 € 55%

Icke släktingar

Mindre än 1594 € 0%

Mer än 1594 € 60%

* Under vissa omständigheter kan det skattefria beloppet öka

 

Gällande fastigheter som är belånade får lånen dras av, för information om detta kontakta fransk advokat

 

OBS ; ANLITA ALLTID EN JURIST/ADVOKAT  I DESSA FRÅGOR
Texten ska ses som generell nöjesläsning och inte som råd av juridisk eller skattemässig art. Skatter och lagar är föränderliga och de individuella förutsättningarna varierar.
Riviera-news frånsäger sig allt ansvar för eventuella fel och utelämnanden i texten liksom för eventuella skador eller förluster som uppstått på grund av den allmänna informationen på dessa sidor.