Nya beskattningsbelopp för förmögenhetskatten 2112

Den franska förmögenhetsskatten 2012.


Förmögenhetskattens fribelopp har ökat från 800.000 € till 1.300.000 €

Från 2012 kommer belopp över 1,300.ooo Euros beskattas enl nedan

Mellan 1.300.000 € och 3.000.000 € blir skatten 0,25%
Över 3.000.000 € blir skatten 0,50%

Ny dag att lämna in deklarationen är 30 september mot tidigare  15 juni varje år

OBS ; ANLITA ALLTID EN JURIST/ADVOKAT  I DESSA FRÅGOR
Texten ska ses som generell nöjesläsning och inte som råd av juridisk eller skattemässig art. Skatter och lagar är föränderliga och de individuella förutsättningarna varierar.
Riviera-news frånsäger sig allt ansvar för eventuella fel och utelämnanden i texten liksom för eventuella skador eller förluster som uppstått på grund av den allmänna informationen på dessa sidor.