Spårvagnen ”Trammen” utökas!

Spårvägen kommer att förlängas från Pont Michel (nuvarande ändstationen) till La Trinité, via l’Ariane-området.

Det blir då en förlängning av cirka 4.3km, varav 9 nya stationer med spårvagn

Den första fasen kommer att vara   förlängning av den nuvarande linjen från Pont Michel till Pasteur området .  Denna del kommer bli uppskattad då många behöver ta sig till  Pasteurinstitutet och Universitetssjukhuset. Detta  område har en  hög befolkningstäthet   med många flerfamiljshus  och skolor .

Den andra fasen blir en förlängning av linjen till l’Ariane och sedan till La Trinité. Arbetena här  påbörjas nu i sommar 2011, och arbetet på Pont René Coty kommer att starta under hösten 2011.
Man beräknar att det ska vara slutfört första kvartalet 2013.

Långsiktiga planer:
Nya spårvagnar kan komma att  ansluta till flygplatsen och  till hamnområdet man kommer kunna ta sig till i Nicepå mindre än 30 minuter, med hjälp av Boulevard René-Cassin, Avenue de la Californie och ”Coeur de ville” som en del av sträckan.

120 tusen resenärer dagligen beräknas beröras av detta. Linjen kommer bli 11.1km, inklusive 3.6km under jord, och kommer att ha 19 stationer.
Spårvagnarna kommer att använda tidigare busslinjer upp till Boulevard François Grosso, där spåret kommer att gå under jorden för 3.6km i centrum,   och fortsätta till Gare de Riquier.

Den underjordiska passagen kommer att omfatta fyra tunnelbanestationer. Linje 2 kommer att anslutas till det befintliga Linje 1 med stationer vid Jean Medecin och Place Garibaldi.
Arbetet med denna nya linje kommer starta i mitten av 2012, och    vara klart i slutet av 2016.