Ny busstation planeras i Antibes

Arbetet kommer påbörjas under 2011. Det är planerat att bli en multi-transport station i Antibes. Man spenderar 16-miljoner euro på projektet som kommer ligga  intill Antibes centralstation.
Myndigheterna hoppas att utvecklingen kommer att minska dagens  trängsel i och omkring området.

Som en del av projektet kommer en 400 meter lång plattform byggas, stora nog att rymma 14 bussar på en gång.


Pl
anerna kommer även att ha ett grönt miljötänk lovar borgmästaren, den nya busstationen kommer omgärdas av grönska och växtlighet. Detta nya nätverk av busshållplatser har utformats för att ge bättre förbindelser järnvägen.

Ett offentligt samråd kommer att inledas i april. Om allt går som planerat bör arbetet inledas i slutet av 2011 och väntas vara avslutat senast 2014.