Pudel på skatt för semesterbostäder!

Sarkozy skrotar extraskatten på utländska ägare av semesterfastigheter i Frankrike .

Den franska regeringen skrota den föreslagna skatten på fritidshus ägs av utlänningar.Denna helomvändning är en glad nyhet för nordiska och engelska fastighetsägare i Frankrike.

Beslutet meddelades efter ett möte lördagen den 18 juni mellan president Nicolas Sarkozy och  budgetministern François Baroin.

En trolig viktig faktor i president Sarkozys beslut var att, när franska utlandsstationerade ska välja parlamentariker till parlamentet för första gången från 2012, skulle ett beslut att ha beskattat dessa nya väljare ha skadat honom politiskt.

Skatten skulle annars ha påverkat cirka 360.000 hushåll (varav mer än hälften tros vara britter) skatten skulle ha debiterats årsvis och skulle ha beräknas 20% av fastighetens nominella hyresvärde ( Valeur lokativ cadastrale ).