Ny fransk skatt på bostäder

Som väntat kommer nu en ny skatt  på fritidsboende i Frankrike.

360.000 hem av totalt antal på 3,2 miljoner fritidsbostäder kommer att påverkas enligt regeringens siffror det kommer beröra  både utländska medborgare och fransmän bosatta i utlandet som äger fritidshus på fransk mark. det gäller de som inte är skattemässigt bosatta i Frankrike. Förslaget, som baseras på fastighetens hyresvärde, antogs av regeringen på onsdagen och tros kunna bli lag till 2012. Skatten har godkänts av kabinettet och parlamentariker kommer rösta i sommar om lagen ska träda i kraft under 2012. Anledningen till skatten är att ägare av ett eller flera fritidshus innebär att man har fördel av, direkt eller indirekt från lokala och nationella offentliga tjänster, såsom polis, rättssystem och nationell infrastruktur. Ett annat skäl, enligt finansministeriet, är att utländska personer med fritidshus är en förlust för offentliga tjänster, och eftersom de inte betalar inkomstskatt eller sociala avgifter i Frankrike utan får alla fördelar fritt.

Franska mäklare varnade ( som sig bör) för att åtgärden kommer kyla ned fastighetsmarknaden på landsbygden och i inlandet i Frankrike där man redan har en kärv marknad sedan ett par år. Den stabila marknaden i Paris, skidsportorter och den franska rivieran på sydvästra kusten kommer troligen inte påverkas lika mycket

Skatten kommer inte vara så hög att det blir så stor börda i praktiken för de flesta.
Den kommer beräknas som 20% av ett hems nominella uthyrningsbara värde, dvs samma värde som används för att beräkna vår taxe foncière .

ANM Red
Detta är bara en allmän upplysning och kan inte användas som underlag för beräkningar osv framöver, för att få exakta siffror bör man kontakta sin advokat/ jurist/revisor.
Skatten är heller ännu ej säkert bestämd men trolig