Frankrike vill införa tillfällig gränskontroll

President SarkozyFrankrike vill återinföra tillfälliga gränskontroller inom Schengenområdet och därmed göra det lättare för att kontrollera att illegala invandrare hindras komma in i Frankrike. Man vill hejda framförallt ökningen av invandrare från Tunisien och Libyen
Om en invandrare lyckats ta sig in i Schengen-området som är gränslöst i sig kan invandrarna röra sig fritt inom  25 nationer inom det europeiska statsblocket. Frankrike anser sig mer drabbat än andra länder

Italien säger sig ha 26.000 migranter som flytt våldet i Libyen och oroligheterna i Tunisien och Egypten. Dessa flyktingar har man hittills räknat in som kommit till Italiens stränder hittills i år.

Frankrike stängde nyligen sina gränser för tåginvandringen med afrikanska invandrare från Italien, vilket utlöste en tvist mellan Italiens och Frankrikes regeringar. Italien anklagar sin granne för att överskrida EU: s Schengenfördraget där man fritt skall färdas över gränserna.  Europeiska kommissionen har sagt flytten var laglig.

Schengenområdet omfattar 25 länder, 22 av dem är medlemmar i EU. Det har gränskontroller vid tillträde och när man  lämnar området, men ingen kontroll  på resor inom Schengen.

Enligt fördraget har medlemsländerna rätt att tillfälligt återinföra gränskontroller om det anses nödvändigt eller av säkerhetsskäl. Ett  exempel kan vara stora sportevenemang som OS eller för att ha kontroll om tillfälliga hot uppstått.

Sarkozy återinförde en gång redan som inrikesminister under 2005 en tillfällig gränskontroll efter den 7 julis självmordsbombningar mot Londons transportnät som då dödade 52 personer

Sarkozy kommer träffa  Italiens premiärminister Silvio Berlusconi nu på Tisdag i Rom för att försöka lösa problemet med invandrare till Frankrike via Italien