Förändrade franska skatteavdrag

Enligt de nya förändirngarna för företag av alla storleka ( Finance Act 2011) finns villkorsändringar gällande bland annat skattelättnader och moms.

R&D skatteavdrag
Från och med nu ska  skatteavdraget för R&D-kostnader omedelbart återbetalas till små och medelstora företag. De behöver inte vänta i tre år för att få ersättning som de större organisationerna.

Villkoret är att företagen skall ha färre än 250 anställda och en omsättning som understiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som understiger 43 miljoner euro.

Vinstdelning

Företag som undertecknar ett vinstandelsplan mellan den 4 december 2008 och 31 december 2014 omfattas av skattelättnad. Normalt motsvarar värdet av denna skattereduktion 20 procent av de bonusar som har givits till de anställda. Men från och med 2011 kommer skattereduktionen endast att gälla företag som har färre än 50 anställda, det vill säga företag som inte har någon skyldighet att vinstdelning. Krediten har ökat med 50 procent och från och med nu kommer det att vara cirka 30 procent istället för 20 procent.

Förenklat momssystem (VAT)
Företag som omfattas av den förenklade systemet för mervärdesskatt (RS – regimen simplifié) och som har sitt bokslut under året, och inte den 31 december, måste från och med nu fylla i en årlig mervärdesskattedeklaration i tre månader efter bokslut (CA12 formulär E). Denna förändring ska tillämpas för de som har sitt räkenskapsår avslutas före den 30 september 2011.

Auto-entreprenör status
För att betraktas som en ”auto-entreprenör” måste egenföretagaren uppfylla samma krav/villkor som den sk.  ”mikro-entreprise” statusen, det vill säga att omsättningen inte får vara högre än 80.300 €  (försäljningsomsättning) eller vid övrig omsättning max 32.100 €  under 2010. Om verksamheten startats under året, är det belopp som beräknas tidsproportionellt. Från 2011 är auto-entreprenören ansvarig för utbildningen skatt.

OBS ; ANLITA ALLTID EN JURIST/ADVOKAT  I DESSA FRÅGOR
Texten ska ses som generell nöjesläsning och inte som råd av juridisk eller skattemässig art. Skatter och lagar är föränderliga och de individuella förutsättningarna varierar.
Riviera-news frånsäger sig allt ansvar för eventuella fel och utelämnanden i texten liksom för eventuella skador eller förluster som uppstått på grund av den allmänna informationen på dessa sidor.