Fransk äkta champagne ökar exporten explotionsartat

Freefoto.com

Champagneexporten gick upp nästan 20% under 2010 efter två års nedgång. Nedgången har troligen berott på den globala ekonomiska krisen.

Det land som mest importerade äkta champagne var Storbritannien som köpte nästan 36000 flaskor enligt Interprofessionell för vin och champagne (CIVC).

Som  nummer två av den utomeuropeiska marknaden kom USA, som gick upp nästan 35 procent jämfört med föregående år, de importerade 16,9 miljoner flaskor, följt av Tyskland och Belgien, upp 21,6 och 7,8 procent.

Det enda undantaget från den uppåtgående trenden var Nederländerna, där importen sjönk närmare 10 procent, till 2,4 miljoner levererade flaskor.

I Ryssland och Kina  fördubblades efterfrågan på champagne, som båda toppade en miljon flaskor importerad 2010. Brasilien köpte över 600.000 flaskor.

I Frankrike självt ökade även försäljningen med 2,3 procent till 184 miljoner flaskor.

Den totala champagneförsäljningen för 2010 av äkta vara  uppgick till 319.500 tusen flaskor – 4110000000 € i värde –  den fjärde högsta i historien. Rekordet var 2007 på toppen av förra högkonjunkgturen då 338.700 tusen flaskor såldes.