Fransmännen stödjer aktioner i Libyen

Två tredjedelar av fransmännen stödjer nu militära aktioner. Det är en dramatisk förändring emot tidigare opinionsundersökningar.
Undersökningen genomfördes av  FFU för France – Soir den visar att 66 procent av befolkningen är för en åtgärd av den internationella koalitionen, och 34 procent är emot.

Detta innebär att den allmänna opinionen i Frankrike har förändrats dramatiskt under de senaste veckorna, och en liknande undersökning genomfördes i början av mars visade att 63 procent av tillfrågade personerna var emot ett eventuellt militärt ingripande, då var endast  36 procent för.

President Nicolas Sarkozy och utrikesminister Alain Juppé har idag fått mycket beröm av det politiska spektrumet i Frankrike för att säkra FN: s resolution som tillåter militära angrepp för att skydda civila i Libyen de Muammar Gaddafi lojala styrkorna.

Den senaste mätningen kom som president  överens om hur NATO: s ledningsstruktur skulle användas för att stödja koalitionen i Libyen.

Det franska ordförandeskapet sade i ett uttalande att de två presidenterna Nicolas Sarkozy och den amerikanska  presidenten Barack Obama har haft telefonmöte för att diskutera situationen i Libyen. Presidenterna ska då ha
enats om hur NATO: s ledningsstruktur kommer att användas för att stödja koalitionen i Libyen.

Frankrike har varit angeläget om att tona ned betydelsen av NATO i militära aktioner, man har däremot betonat behovet av en bred internationell koalition som stöds av Arabförbundet.