Xerfi rapport -Priserna upp i A-lägen men ej på landsbygden

Enligt analysföretaget Xerfi, är det en prisklyfta mellan attraktiva stadsområden och övriga delar av landet.

I sin senaste studie,uppskattade  Xerfi att bostadspriserna kommer att fortsätta stiga fram till 2015, även om takten kommer troligen att vara lägre än under 2010 .

Författaren till detta är Desruelles Vincent, han menar att återhämtningen som inleddes 2010 var med en kraftig ökning av antalet transaktioner, detta kommer att fortsätta i år 2011, även om marknaden inte kommer att upplevas på exakt samma sätt. År 2010 präglades uppgången av av entusiastiska investerare som varit besvikna på aktiehandeln, men framför allt beror uppgången på historiskt låga räntor som har renderat många köpare. en Den räntesänkning som artificiellt fick marknaden att gå upp under 2010 kommer inte att fortsätta under 2011 och 2012, varnade Vincent Desruelles. Han menade att de långa räntorna kan stabiliseras runt 5,20% år 2015. Han betonar att finansieringen fortsätter att utvecklas positivt – åtminstone under 2011 – och därmed kommer detta stödja fler transaktioner och en uppåtgående prisutveckling.

Studien belyser också de sociografiska faktorerna som : ökad och åldrande befolkning, fler skilsmässor och ensamboende … som resulterar i en ökad efterfrågan på bostäder.

Man reserverar sig för yttre omständigheter som nya skatteregler för kapitalvinster , problem inom EU osv. annars antar man att det kommer bli högre priser, dock är det fortfarande stora skillnader mellan regioner.

Gapet har ökat mellan en mycket attraktiv marknad inne i  städerna och regionala marknaden som är mer dämpad. Paris, Ile-de-France, större städer och kustområden bör se prisökningar igen under 2011 med  3,4% i genomsnitt.   Även Notarius publicus förutspår ökningar på 10% i stora städer . På landsbygden och regioner som drabbats hårdast av den ekonomiska krisen bör dock priserna stagnera.