Fransk tillväxt nedåt men hopp om framtiden

Frankrike som har den näst största ekonomin i EU zonen visade sämre siffror än väntat för fjärde kvartalet 2010. Analyser som tidigare gjorts låg på 0,6 procent förväntat ökning

Men ökningen blev bara 0,2 procent dvs hälften av den förväntade prognosen

För hela året 2010 blev siffrorna dom i paritet med den förväntade prognosen 1,5 procent

Nu för hela 2011 ligger regeringens egen tillväxt prognos på 2 procent, dock finns det ekonomer som inte tror att Frankrike kan nå detta mål då både inflation och hög arbetslöshet råder