Ingen framgång för surrogatmödrar i Frankrike

foto Koivth

Den franska nationalförsamlingen har inlett en debatt om uppdatering av bioetika lagar. Detta efter påtryckningar i form av rapporter, mediedebatter, diskussionsgrupper och parlamentariska utfrågningar. har äntligen denna diskussion/utredning börjat. En uppdatering krävs för att ta hänsyn till den senaste tidens forskningsresultat.  Surrogatmödrar och assisterad befruktning för lesbiska, omfattas idag inte av lagen.

Förändringar inom  lagen förväntas dock inom genetisk testning. Även vid risk för genetiska  sjukdomar, där man kan sätta in förebyggande åtgärder eller behandlingar.

En förändring som är på gång är vid assisterad befruktning.  Den nuvarande klausul som föreskriver att ett par måste ha bott tillsammans i två år kommer försvinna

Surrogatmoderskap inte tillåtet i Frankrike
Embryoforskningen kommer fortsatt vara under strikt kontroll.