Motorväg klar

Nu är nästan hela sträckan mellan St Augustine och St Philip, färdig. Det finns bara ett fåtal byggplatshinder längs denna stäcka.

Idag öppnas det södergående körfältet på stäckan ovan. Det bil två filer. Den nya hastighesberänsingenblir 70 km/tim

De nya bullerfira asfaltsvägarna började byggas i november 2009 och har gjort vägen både säkrare och från södra färdsträckan på motorvägen söder.  Detta till en kostnad av 14 miljoner euro. Varje dag, kör fler än 35.000 fordon på väg söderut, detta har varit ett stort problem för de boende i närheten. Nya bullerskydd är nu installerat på nästan 4 km.

För att minska bullret, bland Magnan och St-Philippe, har även en ny akustisk bullervägg installerats.