Energispar aktuell fråga på Rivieran just nu

Att spara på energin är aktuell stor fråga på Rivieran just nu
Nyligen har diskussioner om rädslan för ett allvarligt strömavbrott behandlats av politiker och  beslutsfattare i bla länet Alpes-Maritimes.

Man utvecklar därför i regionen åtgärder för  att stödja förnybar energi genom tex att utveckla vattenkraften samt se över fler möjliga lösningar med  solceller. Man kan också tänka sig att universitetet kan värmas med en vedpanna. Detta då en ständigt ökande befolkning som  nu uppskattas till över en miljon, med  600.000 fler under sommaren, behöver energi
Man behöver också öka allmänhetens medvetenhet, och näringslivet samt genomföra större renoveringar av sina energitillgångar och identifiering av stora energikonsumenter.

Målet är att stärka nätverket för elöverföring, vilket kommer att tillhandahållas genom införandet av 225-kV tunnelbanelinjer mellan Dhow vid kanten av Haut Var, och Trans (Var) å ena sidan, mellan Bianconi (nära Lake St Cassianus) och Fréjus och Cannes La Bocca Bianconi och dels minska energiförbrukningen med 15% fram till 2013 och 20% 2020, lokal produktion av förnybar energi tjänster: 15% i slutet 2012et 25% år 2020.

Stödet från Monaco

Denna handlingsplan inleddes av Var och Alpes-Maritimes regionerna och skall inlivias och registreras snart i Furstendömet Monaco.
Pierre Marie Gramaglia, rådgivare till regeringen i furstendömet för faciliteter, miljö och stadsutveckling, utvecklar nu ett helt program om hållbar utveckling.

Gramaglia vill både minska utsläppen av växthusgaser (-30% 2020) och minska avfallshanteringen (-8% i dag jämfört med år 90). Värmepumpar kan producera 18% av den energi som förbrukas i Monaco. Hon vill samarbeta med de övriga regionerna och Monaco kommer ambitiöst stödja detta samarbete.