Barometern, vi tar tempen på fastighetsmarknaden

Vi har gjort en intern marknadsanalys på fastigheter på Côte d’Azur -Franska Rivieran

Den visar att alla mäklare vi talat med är eniga om att  priserna är på väg upp i framförallt i Nice, Cannes, Antibes och Juan les Pins. Detta beror på att utländska intressenter nu är snabbare till avslut än tidigare varvid försäljningstakten snabbas upp och färre osålda objekt drar ner priserna.. Utländska intressenter är just nu de senaste 3 månaderna framförallt intresserade av köp i AAA-lägen ofta lite ”bättre” standard medan de bofasta fransmännen fortsatt köper i mindre attraktiva lägen och ofta mindre lägenheter som studios osv.

Marknaden i stort kan kännetecknas av att kunderna kom tillbaka i Juni vilket under sommaren  i Juli Augusti medförde objektsbrist på lägenheter i just Nice Cannes Antibes.
Dock kom många nya objekt in under September och därför tog även försäljningen fart igen

En anledning tror de mäklare vi talat med är den svaga euron som attraherar Engelsmän, Nordeuropéer och köpare från tex USA och Canada

Om man ser på en ungefärlig fördelning av  köp räknat i antal objekt rapporterar mäklarna vi talat med följande uppdelning

NICE området  (antal köp)

Nr1 Fransmän.  -De är fortsatt den största köpgruppen i antal genomförda köp

Nr 2 Italienare  – Pressen i Italien skrev i höstas att bästa investeringen just nu är i Nice detta kan ha påverkat men Nice eller Nizza är sedan lång tid tillbaka befolkat av många Italienare

Nr 3 Nordeuropéer  troligen med Norrmän i toppen

Nr4 Engelsmän och köpare från USA, Canada

Cannes området  ( antal köp)

Nr1 Fransmän ( men i AAA-lägen i Cannes hamnar fransmännen längre ner)

Nr2 Nordeuropeer

Nr3 Engelsmän och köpare från USA , Canada Östblocket samt köpare från Arabstater

Antibes området inkl Juan les Pins  ( antal köp)

Nr1 Fransmän ( men i AAA-lägen i Cannes hamnar Nordeuropeerna i toppen)

Nr2 Nordeuropeer

Nr3 Engelsmän och köpare från USA , Canada

Not RED Det finns områden som har mindre försäljning i Le Var och de övre bergigare regionerna av Provance .
Vi ser den mest betydande ökningen där det finns många bofasta Fransmän och som framförallt ligger inom 5 km till havet