Vad är en DPE rapport?

Den nya DPE rapporten behövs numer vid försäljning av fastigheter i Frankrike.  Detta pga en ny lagstiftning som kallas Grenelle Environnement,  DPE (diagnostiska de prestanda energetique) det innefattar en rapport om miljöutsläpp  oenergiförbrukning osv och måste nu finnas med vid varje försäljning eller uthyrning i Frankrike från den 1 januari 2011

Detta diagram/betyg  måste finnas vid både uthyrning och försäljning, det visar energiförbrukningen  (som energikälla betyg mellan banden från A till G).

I händelse av en försäljning, ska säljaren ge denna DPE rapport till potentiella köpare automatiskt. Likaså för lägenheter som hyrs ut (på lång sikt) ska dessa uppgifter nu alltid ingå i hyreskontraktet, tidigare var det något de potentiella hyresgästen var tvungen att begära.

Från 1 Januari 2011, gäller det i stort sett alla hem, oavsett om de är återförsäljning, nybyggda hus eller en ombyggda, vare sig det är offentliga byggnader eller privata hus (ett av få undantag är historiska, listade byggnader). Både den anvariga (franska) mäklaren som privatpersoner är bundna av denna lagstiftning. En av avsikterna är att göra köpare och hyresgäster medvetna om energiprestanda för en byggnad, sina CO2-utsläpp och driftkostnader.

I det större sammanhang har den franska regeringen satt som mål att minska energiförbrukningen i franska hem från det nuvarande genomsnittet på 250kWh/m2 att 150kWh/m2 2020 och slutligen 50kWh/m2 2050.
Beräkningen utförs av en oberoende opartisk professionell certifierad av en organisation som ackrediterats av COFRAC (Comité francais d’ackreditering). De måste inneha en yrkesansvarsförsäkring och alltså vara registrerade. Han / hon är inte en fastighetsmäklare och de får inte de vara inblandade i försäljningen på något sätt. Om de själva äger en fastighet annonseras för försäljning eller uthyrning måste en opartisk professionell mätning utföras för att erhålla DPE.

Dessa yrkesgrupper är också kvalificerade för  andra diagnostiska rapporter som krävs när huset bjuds ut till försäljning, t.ex. bly, asbest, trä infestationer parasit och så vidare.
För att värdera DPE tittar man på vilken typ av konstruktion (tak, väggar och golv), värmeisolering, fönster och dörrar, ventilation, och vid vilken typ av uppvärmning, varmvatten och luftkonditionering. De tar också hänsyn till läget på fastighetsmarknaden (såsom exponering för vind och sol) och det lokala klimatet. Hjälp av en uppsättning överenskomna officiella standardberäkningar utvärderas då effektiviteten av byggnaden. Energiprestanda betyg ges i kWh/m2 per år.

De mäter också utsläpp av växthusgaser ”mätt i kg CO2/m2 baserat på din årliga energiförbrukning (faktiskt om siffror finns tillgängliga för den årliga energianvändningen, eller uppskattade) som används för uppvärmning, varmvatten och luftkonditionering.

En uppskattad siffra i euro kommer också att ges för den totala kostnaden för årliga uppvärmningskostnader.

Priset för detta betaas av den säljande parten och brukar bero på storlek och typ av egendom. För en genomsnittlig egendom, brukar det hamna på € 100-250.  Begär alltid en skriftlig offert (Devis) innan du bestämmer dig.

Normalt håller en DPE värdering i tio år, men det finns inget som hindrar dig att få en ny. Om du har energiförbättrat ditt hus kanske du vill göra om den

För energiförbrukningen, är de intervall för varje band tydligt i klassen

Energigrafen ( gröna, gula och röda diagram).

Mindre än 50kWh/m2 per år är klass A, 51-90 är klass B, 91-150 är klass C, 151-230 är klass D, 231 till 330 är klass E, 331 till 450 är klass F, och något högre än 450kWh/m2 per år är klass G.

Det är denna förbrukning med diagram som måste uppvisas till blivande köpare.

På utsläppen grafen (den lila), visas  banden tydligt.
Mindre än 5kgco2/m2 per år är klass A, 6-10 är klass B, klass C är 11-20, 21-35 är klass D, klass E är 36-55, klass F 65-80, och allt över 80 är klass G.