Skatteförändring vid tomtförsäljning

Sedan den 11 mars 2010, påverkas försäljning av tomter med en pålaga av Moms, men endast om  försäljningen avser kommersiellt syfte.

En privatperson som säljer en tomt att bygga på, förutsatt att han har ärvt det eller köpt den för privat bruk antas inte vara inblandade i en kommersiell verksamhet. Men detta måste man natruligt vis ändå kolla med sin jurist

för säkerhets skull, eftersom detta antagande lätt kan förnekas och medföra momsplikt.

En anledning kan vara om säljaren uppenbarligen köpt och sålt tomten för investeringssyfte. Man kan då ha anses använt  en kommersiell affärsmetoder om man köper en tomt i kommersiellt syfte och inte för eget personligt bruk och därför då konkurrerar med branschen varvid försäljningen ska beläggas med moms.

En annan fälla man kan hamna i är om säljaren har genomfört betydande förbättringar som ökar värdet på marken betydligt, även detta kan betraktas som en kommersiell verksamhet.

OBS ; ANLITA ALLTID EN JURIST/ADVOKAT  I DESSA FRÅGOR
Texten ska ses som generell nöjesläsning och inte som råd av juridisk eller skattemässig art. Skatter och lagar är föränderliga och de individuella förutsättningarna varierar.
Riviera-news frånsäger sig allt ansvar för eventuella fel och utelämnanden i texten liksom för eventuella skador eller förluster som uppstått på grund av den allmänna informationen på dessa sidor.