Sarkozy kritiserade JP Morgan i Davos

Frankrikes president Nicolas Sarkozy som för närvarande är ordförande för G20 och G8 höll tal i dag i Davos. Han tog upp världsekonomin för 2011. Han menar att fortsatt skuldkris, obalanser i valutasystemet och råvarupriser blir problematiska. Han menade vidare att vi måste  minska underskotten och genomföra reformer, sade Sarkozy apropå skuldkrisen i sitt tal.

Sarkozy kom också med stark kritik till den verkställande direktören för den amerikanska investmentbanken JP Morgan Chase på forumet. Han sade att för honom har  bankirerna gjort saker som trotsar det sunda förnuftet. Världen har fått betala med tiotals miljoner arbetslösa.

Foto MEDEF