Brottsligenheten sjönk 2010 i Frankrike

Brottslighetens senaste statisktiska siffror presenterades i Fredags för 2010 av minister Brice Hortefeux.
Den totala brottsligheten har sjunkit med tre %  åttonde året i rad med sjunkande statistik. Men våldbrotten har ökat med 2.5 % en ttrend som pågått i flera år. Ministern uppger att detta gäller Paris och  Ile-de-France, mestadels incidenter som uppstått till följd av kollektivtrafiken.

Största ökningen vid stölder uppges vara av smartphones. De själs mestadels i kollektivtrafiken på bussar och tunnellbanor då främst i Paris och dess förorter (upp 40 procent), även om det kan antas att en tredjedel av de rapporterade stölderna egetligen syftar till att göra försäkringsfordringar. Minister Hortefeux har sagt att han avser driva igenom en lag som kräver att om en smartphone är stulen, kommer både kortet och telefonen bli spärrade.

En positiv riktning  är att antalet brott rörande den personliga säkerheten nådde sin lägsta punkt  ”på århundraden” enligt ministern. Från 675 till 2010 jämfört med 1.119 under 2002 (ner med 40 procent).

Fotot visar Brice Hortefeux
foto; MEDEF-Creative Commons