Permanentbostäder kan komma att beskattas

Den Franska regeringen har lagt ett förslag på att man ska införa realisationsvinstbeskattning på permanentbostäder. För närvarande har man bara denna typ av beskattning på fritidshus. Åtgärden, som skulle kunna drabba miljontals vanliga villaägare, kan kompensera för förlusten av inkomster om ISF förmögenhetsskatten som planerat blir nedskuren. President Nicolas Sarkozy och hans finans – och budget-ministrar undersöker nu om detta kan vara lämpligt som en del i ett nytt skattereformpaket
UMP partiets MP Jérôme Chartier, har ombetts undersöka närmare skillnader och likhet mellan det franska och tyska skattesystemet, han föreslår en modifierad version av ändringarna: att höja ISF tröskeln brant så att bara de med ägodelar värt minst fyra miljoner euro skulle var berörda (jämfört med € 800.000 nu) och beskatta försäljningen av bostäder värda mer än € 1,2 miljoner. Han föreslår också att sätta upp mark skatt på fritidsbostäder.