Nordea förutspår försvagning av kronan redan i höst

Nordeas ekonomer gör bedömningena att kronan fortsätter stärkas fram till sommaren 2011,. Under andra halvåret 2011 tror Nordeas ekonomer att kronan vänder nedåt i snabbare tankt än vad de flesta bedömare förutspått tidigare.

Kronans topp förutspås bli 8:60 kronor per euro, men efter förväntade räntehöjningar av Europeiska centralbanken (ECB) skulle kronan stanna på 9:00 kronor, enligt Nordeas nya prognos.
Kronan förväntas ligga kvar runt 9;00 under hela året 2012 enl Nordea.