Skatteförändringar i Frankrike för 2011

Här kommer de viktigaste förändringarna i beskattningen i Frankrike för 2011. Trots återkommande löften från president Nicolas Sarkozy att han inte skulle höja skatterna, kommer 2011 få en ökning av skatteintäkterna på cirka € 11 miljarder. Förändringarna blir ändå små det kommer mest bli en minskning av skattelättnaderna , samt en mindre höjning  av skattesatserna. Vissa reformer gälla senare dock.  De viktigaste bidragen  har alla ökat i takt med inflationen.
Nedan utdrag av de viktigaste skatterna

Inkomstskatt

Bidrag/Ersättningar

De viktigaste bidragen för inkomstskatt har ökat med 1,5%, nu  41% (tidigare 40%) har införts.

De beloppsgränser och priser för 2011 (för inkomster under 2010) är följande:
Inkomstgräns


Inkomstgräns %
Upp till 5.963 € 0%
€ 5.964 till € 11.896 5,5%
11.897 € till 26.420 € 14%
26.421 € till 70.830 € 30%
Från € 70.830 41%

Skattelättnader

Det har skett en minskning av ett stort antal skattelättnader, även om den allmänna skattelättnaden på 10% på löner och pensioner kvarstår.

De viktigaste sänkningarna:

  1. De skattelättnader till förmån för arbeten energisparande har minskat med varierande belopp;
  2. Skattelättnader för räntekostnader har avskaffats;
  3. Skattereduktionen på off-plan buy-to-let  sk Scellier har reducerats, samt skattelättnader för investeringar i off-plan fritidshus på landsbygden har avskaffats helt
  4. Skattelättnad på utdelningar har avskaffats
  5. Livförsäkringsavtalen får en kostnad på 12,3% i sociala avgifter varje år.

Den högsta årliga skattelättnader som kan beviljas har också minskat till 18.000 € (mot 20.000 € för närvarande) plus 6% av inkomsten (för närvarande 8%), en åtgärd som sannolikt kommer att påverka några av oss!

Äktenskap och skilsmässa

Par som gifter sig, ingår ett civilt partnerskap eller kommer skilja sig kommer inte längre beskattas tillsammans från 2012

Gifta par och i ett civilt partnerskap kommer att beskattas gemensamt för hela året, vid skilsmässa kommer att beskattas separat för helåret.

Reavinstskatt

Reavinstskatt vid försäljning av fastigheter ( för Fransmän) stiger till 31,3% som en följd av både en höjning av såväl realisationsvinster skatt och sociala avgifter.

Frekvensen av reavinstskatten ökar från 16% till 19% och andelen sociala avgifterna stiger 0,2%, från 12,1% till 12,3%.

Medan ökningen av reavinster endast gäller för vinster som realiserats från den 1 januari 2011 gäller ökningen av sociala avgifter för vinster som realiserats under 2010.

Samma nya nivå på beskattning av kapital kommer också att gälla om aktier, utdelningar och ränteintäkter.

Alla vinster på aktier som gjordes från den 1 januari 2011 kommer nu att beskattas för kapitalvinster.

Moms (TVA)

Av mervärdesskattesatsen för dem med medföljande ”triple play” bredbandstjänster (telefon, tv och Internet) som erbjuds via en router eller mobiltelefon ökar från den reducerade skattesatsen på 5,5% (på 50% av notan) till den normala 19,6% (på 100% av räkningen).

Förmögenhet och arvsskatt

Tröskelvärdet för ansvar för förmögenhetsskatt höjs med 1,5%, liksom utsläppsrätter inom ramen för arvsskatt. Nivåerna på både skatter förblir desamma.

Ansvar för förmögenhetsskatt börjar nu på € 800.000, och tillägget för arvsskatt för varje barn ökar till 159.325 €.

Ersättningarna för gåvoskatt har också ökat i takt med inflationen.

OBSERVERA ; Vi friskriver oss ifrån eventuella felaktigheter
Detta är bara avsett som allmän information, det kan finnas felaktigheter i ovanstående som vi inte kan ansvara för, För riktig information kontakta skatteverket i frankrike eller jurist/ advokat