Industri index föll i Frankrike

Frankrikes inköpschefsindex förr enligt preliminära siffor. Detta mätinstrument visar Fransk konjunktur inom industrin, Indextalet 50 anses vara tillväxt men preliminära siffor anges vara 42,9 för Januari
Under December var samma siffra 44,6 .

Många blev förvånade över detta eftersom ekonomer uttalat  sig om kommande indexhöjning.

Även tjänstesektorn hade fallande index i December var index 45,2 i Januari 43,6