Hamnen i Nice får äntligen P-platser

Hamnen i Nice har länge behövt parkeringsplatser nu byggs dom äntligen.

Det kommer att bli 482 parkeringsplatser på 5 nivåer, och de kommer stå klara från slutet av 2013.

Arbetét har påbörjats och finansieras av Chambre de Commerce (Handelskammaren)

Detta är en stor glädje för alla restauranger, affärer och boende i området.