Månad: oktober 2011

Riksbanken sänker räntebanan

    Läs mer om reporäntan och räntebanan på  riksbankens sida..  http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=51032     Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad på 2,00 procent och avvaktar med ytterligare höjningar in en bit in i 2012   Dessutom sänker Riksbanken räntebanan dvs den långsiktiga planen…

Reavinstens nya regler uppskjutna till Februari

Då det blev många klagomål på den nya reavisntbeskattningen som skulle träda i kraft 24 Augusti 2011, har man nu belslutat skjuta upp den nya reavinsten till 1 Februari 2012 Dock måste hela affären vara avslutad detta datum och signerad…